Vår stab

Tor Inge Andersen
Manuellterapeut
Primærkontakt
Diagnostisk ultralyd
Injeksjoner
Nakkegrupper
Veileder manuellterapistudenter

Kirsti Vanvik
Manuellterapeut
Primærkontakt
Barn
Nakke
Haleben
Nålebehandling

Lars Halvorsen
Manuellterapeut
Primærkontakt
Kjeveproblematikk
Skuldergrupper

Berit Mørk Johansen
Fysioterapeut
Kvinnehelse

Astrid Holmen
Manuellterapeut
Primærkontakt
Ryggrupper

Hege Dahl Stensaas
Fysioterapeut
Nålebehandling
Akupunktur
Øreakupunktur

Magnus Olsen
Manuellterapeut
Primærkontakt
Idrettsfysioterapeut
Skuldergrupper

Jan Tore Evensen
Manuellterapeut
Primærkontakt
Nålebehandling
Sjokkbølge
Ryggrupper

Adam Saso
Manuellterapeut
Primærkontakt
Sjokkbølge
Veileder manuellterapistudenter

Clara Karoliussen
Fysioterapeut
Spesialist på kvinnehelse

Torje Bragstad Venseth
Manuellterapeut
Primærkontakt
Aktiv A

Håkon Uhlin-Lynne
Manuellterapeut
Primærkontakt
Forsikringspasienter
Helprivat

Karita Vassdal
Manuellterapistudent
Fysioterapeut

Vebjørn Vingsand
Manuellterapistudent
Fysioterapeut

Marit Klokset
Manuellterapistudent
Fysioterapeut

Siri Øverås
Sekretær