Våre tjenester

Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende behandling som inngår i rehabilitering og habilitering.

Behandlingen brukes særlig i den postoperative fasen etter kirurgiske inngrep, i rehabiliteringen etter akutte og kroniske skader samt som ledd i mer generell opptrening og i forebyggende arbeid.

Manuellterapi

Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

Manuellterapeuter er primærkontakter, og de kan i undersøkelsen henvise til bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og til legespesialist. Som del av behandlingen kan manuellterapeuten henvise til fysioterapi. Du trenger ikke henvisning fra lege for å få trygderefusjon hos manuellterapeut.

Manuellterapeut kan også sykmelde.

Akupunktur

Ved Trondheim Fysikalske Institutt tilbyr vi medisinsk akupunktur/nålebehandling, en behandling som etter hvert er en anerkjent metode i fysioterapi i store deler av verden. Metoden hviler i hovedsak på et kunnskapsgrunnlag som synes forenlig med fysioterapi. Behandlingen er basert på en fysioterapeutisk undersøkelse og brukes oftest som et supplement til fysioterapibehandling.

Det finnes nå tilstrekkelig dokumentasjon på at medisinsk akupunktur virker spesielt ved muskel/skjelettplager og generelt i forhold til smertetilstander. Medisinsk akupunktur/nålebehandling kan for eksempel benyttes ved nakkesmerter, ryggsmerter, hoftesmerter, knesmerter, idrettsskader, revmatiske smerter og hodepine.

Instituttet har også fysioterapeuter som tilbyr klassisk akupunktur, en anerkjent behandlingsform som er en del av Tradisjonell Kinesisk Medisin (TKM) og som benyttes ved en rekke lidelser både akutte og kroniske.  Behandlingsformen hviler ikke på et vestlig medisinsk kunnskapsgrunnlag og anses som alternativ medisin.

Trening

Mange pasienter vil ha behov for kyndig veiledet og tilpasset trening. Dette er for mange nødvendig for å kunne bedre toleransen for ulike belastninger man utsettes for i daglige aktiviteter.

Hos Trondheim fysikalske institutt har vi ulike grupper ledet av fysioterapeuter. Disse fysioterapeutene har særlig kompetanse på slik trening. Denne treningen foregår i en separat treningssal med egnet utstyr.

Etter hvert som pasientene blir bedre og behovet for oppfølging avtar, kan pasienten «forlate gruppen» og begynne med mer selvstendig trening. Denne treningen foregår i vår andre treningssal.

Også pasienter som ikke har vært innom gruppetreningen kan trene på egen hånd eller under veiledning av fysioterapeut.