Våre tjenester

Fysioterapi

Fysioterapi er en klinisk og forebyggende behandling som inngår i rehabilitering og habilitering.

Behandlingen brukes særlig i den postoperative fasen etter kirurgiske inngrep, i rehabiliteringen etter akutte og kroniske skader samt som ledd i mer generell opptrening og i forebyggende arbeid.

Manuellterapi

Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner.

Manuellterapeuter er primærkontakter, og de kan i undersøkelsen henvise til bildediagnostikk (røntgen/MR/CT) og til legespesialist.

Manuellterapeut kan også sykmelde.

Trening

Mange pasienter vil ha behov for kyndig veiledet og tilpasset trening. Dette er for mange nødvendig for å kunne bedre toleransen for ulike belastninger man utsettes for i daglige aktiviteter.

Hos Trondheim fysikalske institutt har vi ulike grupper ledet av manuelterapeuter. Disse manuellterapeutene har særlig kompetanse på slik trening. Denne treningen foregår i en separat treningssal med egnet utstyr.

Etter hvert som pasientene blir bedre og behovet for oppfølging avtar, kan pasienten «forlate gruppen» og begynne med mer selvstendig trening. Man kan kjøpe treningskort her, og trene mellom kl 8 – 14 dagene vi har åpent.

Også pasienter som ikke har vært innom gruppetreningen kan trene på egen hånd etter å ha vært hos fysioterapeut/manuellterapeut for en undersøkelse.