Vår stab

Tor Inge Andersen
Manuellterapeut
Primærkontakt
Diagnostisk ultralyd
Injeksjoner

Kirsti Vanvik
Manuellterapeut
Primærkontakt
Barn
Nakke
Haleben
Nålebehandling

Jo Askelund
Manuellterapeut
Primærkontakt
Nålebehandling

Lars Halvorsen
Manuellterapeut
Primærkontakt
Kjeveproblematikk
Skuldergrupper

Berit Mørk Johansen
Fysioterapeut
Kvinnehelse

Astrid Holmen
Manuellterapeut
Primærkontakt

Hege Dahl Stensaas
Fysioterapeut
Nålebehandling
Akupunktur
Øreakupunktur

Magnus Olsen
Manuellterapeut
Primærkontakt
Idrettsfysioterapeut

Jan Tore Evensen
Manuellterapeut
Primærkontakt
Nålebehandling
Sjokkbølge
Nakke-/ryggrupper

Adam Saso
Manuellterapeut
Primærkontakt
Artroseskole
Sjokkbølge

Clara Karoliussen
Fysioterapeut
Spesialist på kvinnehelse

Torje Bragstad Venseth
Manuellterapeut
Primærkontakt
Forsikringspasienter
Helprivat
Karita Vassdal
Manuellterapistudent
Fysioterapeut
Vebjørn Vingsand
Manuellterapistudent
Fysioterapeut

Inger Johanne Rønnes
Sekretær

Siri Øverås
Sekretær