Praktisk info

Henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få rett til refusjon fra trygdeetaten.

 

Trygderefusjon

Alle diagnoser gir en begrenset refusjon fra trygdeetaten og man må betale en egenandel. Barn under 16 år har fri behandling.

 

Forsikringspasienter

Vi behandler også forsikringspasienter

 

Samarbeidpartner på fakturering

Odin Office som samarbeidspartner på fakturering

All fakturering og innkreving administreres nå av Odin Office. Vi anbefaler alle våre pasienter å betale med bankkort for alle våre tjenester. Ved bruk av faktura vil det bli lagt til et gebyr.

Dersom du ber om å få betale med faktura, samtykker du at ditt navn, adresse, telefonnummer, besøksdato og at du har vært i kontakt med oss overføres Odin Office.