Behandlingsfilosofi

Trondheim fysikalske institutt er en høykompetansebedrift. Vi som jobber her har satt oss som mål at vi til enhver tid skal være faglig oppdaterte, slik at pasientene som henvises eller oppsøker oss tilbys moderne behandling for sine plager. Det betyr at vi forsøker å tilegne oss forskningsbasert kunnskap der dette er tilgjengelig.

Undersøkelse

Våre pasienter behandles individuelt, basert på grundig undersøkelse. Svært mange av pasientene deltar i veiledet gruppetrening, også disse får individuelt tilpasset treningsopplegg.

Benkbehandling

I en akuttfase er ofte individuell benkbehandling med smertelindring viktigste behandlingstiltak. Vi tilbyr tradisjonell fysikalsk behandling, manuellterapi og akupunktur.

Trening

Ganske raskt får mange behov for kyndig veiledet/tilpasset trening. Dette er for mange nødvendig for å kunne bedre toleransen for ulike belastninger man utsettes for i daglige aktiviteter. Fysioterapeutene som leder gruppene har særlig kompetanse på slik trening. Pasientene treffer andre med lignende plager.
Denne treningen foregår i en separat treningssal med egnet utstyr.

Etter hvert som pasientene blir bedre og behovet for oppfølging avtar, kan pasienten forlate gruppen og begynne med mer selvstendig trening i vår andre treningssal. Fortsatt er vi tilgjengelig for konsultasjoner.

Kombinert behandling

Vi legger vekt på fleksibilitet, slik at for eksempel pasienter som er i trening, raskt kan komme til individuell vurdering/behandling dersom det blir behov for det. Vi benytter da fysioterapeutiske tiltak, manuellterapi og akupunktur for at pasienten raskest mulig kan gjenoppta aktiv rehabilitering.

Vi forsøker å organisere den faglige driften etter «godfotteorien», der vi benytter hverandres beste sider, noe vi håper og tror skal komme pasientene til gode.

Oppfølging

Pasienter som ikke har forventet behandlingsforløp, føres tilbake til henvisende instans for videre utredning.