Diagnoselisten fjernes fra januar 2017

I budsjettforliket om statsbudsjettet ble det bestemt å avvikle diagnoselisten fra januar 2017. Dette betyr at pasienter som tidligere har fått fri behandling hos fysio- og manuellterapeut ikke får dette lenger. Alle, uansett diagnose, må nå betale egenandel.

Egenandelstak 2 er satt til kr 1990,-

Yrkesskadde og barn under 16 år har forsatt fri behandling.